Afkoppelen hemelwaterafvoer

Hemelwater afvoeren naar het riool is een behoorlijk achterhaald principe. Veel beter kan dit regenwater  ter plekke in de bodem geinfiltreerd worden. Loek Gorris vertelt hoe je dit (ook zonder infiltratiekratten) eenvoudig en effectief voor elkaar krijgt.

Door regenpijpen af te koppelen van het riool wordt het rioolstelsel ontlast. Er wordt minder ‘schoon’ regenwater naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd; er wordt minder vaak ‘vuil rioolwater’ op het oppervlaktewater geloosd en het grondwater wordt aangevuld. Loek Gorris vertelt hoe het werkt

Inhoud video:

00:00 Afkoppelen hemelwaterafvoer
00:32 Afkoppelen zonder infiltratiekratten
00:46   Water zakt gewoon de grond in
00:53    Zandgrond/kleigrond
01:13     Regenwater in de vijver
01:34    20 jaar probleemloos afgekoppeld
01:51    Regenonderbrekers
02:26    Vochtige plek
02:48    Leuk biotoopje in de tuin

tekst: Loek Gorris
videoproductie: Styn Swinkels
foto’s: Loek Gorris
muziek:  http://www.bensound.com
http://www.gorris.nl
http://www.facebook.com/ecocare.hoveniers
copyright © 2018  http://www.styn.nl
gepubliceerd door http://www.permades.nl