David Holmgren

davidholmDavid Holmgren (geboren in 1950) is een Australische landschap-architekt, ecologisch leraar en schrijver. Hij is het meest bekend als één van de grondleggers, tezamen met Bill Mollison, van het permacultuur concept. In 1978 publiceerden zij gezamelijk het boek Permaculture One: A Perennial Agriculture for Human Settlements.
Momenteel woont en werkt hij op zijn boerderij Melliodora in Victoria, Australie met zijn partner Su Dennett.

ImgQuote68In 2002 publiceerde hij het boek: Permaculture: Principles and Pathways beyond Sustainability, waarin hij dieper ingaat op de principes en systematiek van permacultuur. In onderstaand interview (van ongeveer 25 min.) geeft hij een toelichting op het boek.