De kracht van biodiversiteit – Marc Siepman

Eind juni 2023 vond het Green Dream Permacultuur Festival plaats in Hilvarenbeek. Eén van de sprekers was Marc Siepman. Deze video is een samenvatting van zijn lezing ‘De kracht van biodiversiteit’.  Marc zet zich in voor een planeet waarop we ons weer onderling afhankelijk voelen. Waarop alles en iedereen in vrijheid toegang heeft tot gezonde voeding, schoon water, schone lucht en beschutting.

Inhoud video:
00:00 De kracht van biodiversiteit
00:06 Marc Siepman
00:35 Survival of the fittest
00:57 Overleven van de ‘best aangepaste’
01:32 Biodiversiteit: gezondheid, stabiliteit en veerkracht
01:53 Trofische niveaus: de voedselniveaus
01:57 1e trofische niveau: producenten
02:06 Fototrofie: jezelf voeden met zonlicht
02:56 2e trofische: consumenten
03:01 Consumenten: alle organismen die direct planten eten
03:09 3e trofische niveau: roofdieren
03:40 Bacteriën vormen ongeveer 12,8% van alle biomassa
03:46 Planten vormen ongeveer 83% van alle biomassa
03:52 Er is dus 5% over voor al het andere leven op aarde
03:56 Dieren vormen nog geen 0,5% van alle biomassa
04:01 Wij mensen zelfs maar 0,01% van alle biomassa
04:09 Bacteriën zijn prokaryoten
04:40 Bacteriofagen
05:14 Horizontale genentransfer
05:28 Eukaryote cellen
05:50 Mitochondriën
06:31 Reuzenmier
07:08 Ophiocordyceps
07:14 Zombie-mieren schimmel
07:46 Hyperparasiet
08:19 Alle levende systemen zijn complex
08:29 Complex versus gecompliceerd
08:50 Vogel is een complex systeem
09:39 Mechanistisch wereldbeeld
10:10 Lineair denken
10:55 In natuurlijke systemen altijd feedback-processen
12:10 Feedbackprocessen zorgen voor balans
12:20 Bekrachtigende feedbackprocessen
13:17 Balancerende feedbackprocessen
13:41 Feedbackprocessen bij slakkenpopulatie
15:40 Natuurlijke vijanden van slakken
16:33 Slakken houden van verzwakte planten
16:57 Natuurlijke vijanden van wormen
17:33 Mol eet engerlingen en emelten
18:08 Wespen vangen vliegen en muggen
18:37 Wespen vangen ook teken
18:58 Diversiteit is sleutel tot (misschien wel) alle problemen
19:19 Monoculturen zijn kwetsbaar
19:25 Monoculturen: magneet voor problemen
20:44 Probleem of alleen maar symptoom van een probleem
20:55 In Nederland 85% van de biodiversiteit kwijtgeraak
t21:13 Eikenprocessierups
24:58 Zonder roofdieren geen gezonde systemen
25:28 Bomen verkoelen het landschap
26:02 Temperatuurverschillen kunstgras, asfalt en (on)gemaaid gras
26:50 Schimmelsporen
27:36 Condensatiekernen
29:57 Bloesemboog
30:03 Paaardenbloem
30:07 Klimop30:28 Maaibeleid
30:43 Gedifferentieerd/niet maaien
32:55 Bevers
33:09 Beverdammen
34:02 Denitrificerende bacteriën
35:18 Riet
35:43 Probleem op het gebied van zuurstof
35:57 Kelp
36:11 Kelp produceert ~70% van de zuurstof op aarde
36:36 Zee-egels
36:49 Zeeotter
37:27 Een complex web van onderlinge afhankelijkheid
37:45 Fytoplankton
38:10 Antarctisch krill
38:24 Blauwe vinvis
39:35 Alles draait om relaties
40:26 Alles hangt van elkaar af
41:08 Vertrouwen dat problemen zichzelf kunnen oplossen
41:15 Dynamisch evenwicht

presentatie: Marc Siepman    https://marcsiepman.nl

videoproductie: Styn Swinkels 

muziek: Dust Adrift