Dr. Elaine Ingham

elainingDr. Elaine Ingham is een Amerikaanse bodemecologie onderzoeker en tevens oprichter van Soil Foodweb Inc. Ze staat bekend als een van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van bodem microbiologie en soil food web. Tevens is ze, vanwege haar kennis, enthousiasme en ervaring, een veel gevraagd spreekster.
Haar bedrijf Soil Foodweb doet wereldwijd bodemanalyses en consultaties, geeft voorlichting, training en online cursussen over bodemecologie. Op haar website is veel informatie te vinden over ondermeer bodembedekkers, microscopen, decompostie, bodemverbetering, composteren en compost tea recepten.
In onderstaande video (1,5 uur) gaat ze vooral in op de wetenschappelijke principes en hoe je deze kunt vertalen naar praktische adviezen die ‘op en in de grond’ direct resultaat leveren.

In onderstaande korte video (5:12 min.) gaat zij beknopt in op alle praktische aspecten van een voor bodemonderzoek geschikte microscoop.

ImgQuote36Dr. Elaine Ingham gives advice on choosing a microscope for soil microbiology. Dr. Ingham is a world-renowned soil microbiologist who pioneered many of the currently used biological soil amendment techniques and pioneered the testing of soil microbial life as an indicator of soil and plant health. Dr. Ingham is the Chief Scientist at the Rodale Institute. She is the founder of the Sustainable Studies Institute and the Soil Foodweb Inc. soil testing labs. Dr. Ingham is the key author of the U.S. Dept. of Agriculture’s Soil Biology Primer. She has been the mentor of numerous soil scientists and practitioners of ecologically balanced landscape design, and has helped farmers all over the world to grow more resilient crops by understanding and improving their soil life.