Klimaat

klimaat@320Het klimaat is een bepalende factor in elk permacultuur ontwerp. Ieder advies begint dan ook met het vaststellen van het klimaat ter plaatse. Klimaat wordt ondermeer bepaald door de gemiddelden en de extremen voor temperatuur, neerslag, verdamping, windrichting en snelheid en aantal zonne-uren.
Er zijn een aantal verschillende systemen om klimaten te classificeren. De klimaatclassificatie van Köppen is daarvan de belangrijkste. Dit systeem gaat uit van plantengroei: de klimaatgrenzen zijn bepaald door het verspreidingsgebied van bepaalde planten. Köppen vroeg zich af waarom bepaalde planten ergens wel of niet leefden en kwam erachter dat dit vooral te maken had met verschillen in neerslag en temperatuur. Daarom liggen de kllimaatgrenzen in dit systeem meestal op de grenzen tussen twee hoofdtypen vegetatie.De scheiding tussen loofboomvegetatie en naaldboomvegetatie ligt bijvoorbeeld ruwweg op de scheiding tussen het koudere landklimaat en een gematigd zeeklimaat. Het Köppen systeem maakt een klimaat-indeling op drie niveaus:
Niveau 1 maakt indeling op basis van temperatuur en neerslag (hoofdletters A t/m E).
Niveau 2 maakt een verdere opsplitsing op basis van de verdeling van neerslag gedurende het jaar (aangegeven door een kleine letter).
Niveau 3 maakt een verdeling op basis van temperatuursverschillen (ook aangegeven door een kleine letter).
Op basis van dit systeem kan het klimaat in Nederland geclassificeerd worden als Cfb. De ‘C‘ staat hierbij voor Maritiem klimaat (Nederland ligt immers aan de Noordzee en dicht bij de Atlantische Oceaan), de ‘f‘ betekent dat we geen droog seizoen hebben (de neerslag is in Nederland redelijk gelijkmatig verdeeld over het gehele jaar) en de ‘b‘ betekent dat we een warme zomer hebben.

Köppen klimaatclassificatie voor Europa

KlimaatKoppenClass

Klimaatverandering

De opwarming van de aarde zal tegen het eind van deze eeuw het klimaat danig in de war hebben geschopt. Dit betekent dat de huidige indeling volgens het Köppen systeem tegen die tijd aangepast zal moeten worden. De verwachting is dat meer dan 20% van het landoppervlak tegen het eind van deze eeuw in een andere klimaatzone komt te liggen. Dat dit geen vage theorie is blijkt wel uit het feit dat de verschuiving van klimaatgrenzen reeds aan de gang is. In onderstaand filmpje wordt hier nader op ingegaan aan de hand van de vrschuiving van de USDA Plant Hardiness Zones, een klimaatclassificatie systeem specifiek gericht op Amerika.

Understanding USDA Updates To Plant Hardiness Zone Map


Master gardener William Moss discusses the recent updates the USDA made to their Plant Hardiness Zone Map due to warmer temperatures.