Natuurrijke Vijvers

De basis voor een ecologische tuin is de vijver: zonder water geen leven. Water trekt insecten aan, insecten trekken weer vogels aan. Kikkers en salamanders vinden er hun biotoop. De uitgegraven grond wordt gebruikt om hoogteverschillen te creëeren en om te spelen met voedselrijkdom van de grond. Uiteenlopende microklimaten bieden een grote diversiteit aan wilde bloemen, kruiden en planten. Hierdoor wordt de tuin kleurrijk, spannend en klimaatbestendig.

Inhoud video:
00:20​ Gesloten grondbalans
00:39​ Arme grond: weinig vergrassing en onkruiden
01:10​ Leuke dingen doen met oevers
01:15​ Aarden wal
01:29​ Diversiteit
01:40​ Beplanting verschilt per situatie
01:53​ Veel soorten voor behoud diversiteit
02:18​ Zonder water geen leven
02:27​ Vijver is de basis voor ecologische tuin
02:39​ Hoogteverschillen maken tuin klimaatbestendig
02:54​ Spelen met voedselrijkdom van de grond
03:06​ Wilde planten op arme grond
03:31​ Kalk tegen verzuring vijverwater
04:02​ Waarschijnlijk larve van geelgerande waterkever
04:09​ Bootsmannetje
04:15​ Vijver bij Loek thuis in de voortuin
04:30​ Moerasandoorn (Stachys palustris)
04:39​ Regenwater afvoer naar vijver
04:51​ Al het water komt uiteindelijk in de grond terecht

tekst: Loek Gorris
videoproductie: Styn Swinkels
fotografie: Loek Gorris e.a.

gefilmd eind november 2018 en eind juni 2020 in de showtuin van Loek Gorris in Zutphen en half september 2018 bij Loek thuis