Online Cursus: Natuurrijke Tuinen

Leer hoe je een natuurrijke tuin aanlegt. Een creatieve en harmonische tuin waar mens, plant én dier zich thuis voelen.

Door juist met de natuur méé te werken ontstaat een tuin vol leven en biodiversiteit, die onderhoudsarm is en die nooit verveelt.
Hovenier en tuin-ontwerper Loek Gorris toont het proces van ontwerpschets tot en met de aanleg van een levendige, bloeiende, kleurige en geurende tuin. De cursus bestaat uit 7 hoofdstukken met 41 video-lessen en in totaal meer dan 3,5 uur aan video.

Bovenstaande introductie-video geeft een eerste indruk van de online cursus.

Na de introductie van Loek Gorris, waarin hij vooral het belang van biodiversiteit benadrukt, gaat het tweede hoofdstuk over vijvers. Een vijver vormt immers de basis van iedere ecologische tuin: zonder water is er geen leven. Aan bod komen ondermeer het werken met gesloten grondbalans, de verschillende typen vijver, waterkwaliteit, beplanting, onderhoud en wel of geen vissen in de vijver.

Het derde hoofdstuk gaat over de aanleg van stapelmuurtjes. Onmisbaar om hoogteverschillen in de tuin aan te brengen, om leefruimte voor dieren en planten te creëeren en om keerwallen of zitplekken te bouwen. Behandeld worden ondermeer fundering, (her)gebruik van materialen, de juiste manier van stapelen van de stenen en de beplanting van de stapelmuurtjes.

Hoofdstuk vier gaat over het bouwen met hout. Getoond wordt hoe je met houtmateriaal pergola’s, loofgangen, hekwerken, dakvegetaties en dierenverblijven kan bouwen. Duurzame houtsoorten, de juiste gereedschappen, verbindingsmaterialen en technieken worden nader uitgelegd.

Het vijfde hoofdstuk gaat over planten in de tuin. Dit uitgebreide hoofdstuk is onderverdeeld in bomen en fruitbomen, fruitstruiken, bosplantsoen, klimplanten, wilde planten, inheemse bloemenweides, kruidenspiraal en stinze- en heidetuinen. Hierbij wordt vooral het hoe en waarom uitgelegd: de relatie tussen planten en dieren (insecten), het belang van de juiste grondsoorten, microklimaten en biodiversiteit, het nut van eetbare planten in de tuin en de juiste wijze van aanleg en onderhoud van de beplanting.

In het zesde hoofdstuk over dieren worden achtereenvolgens bijen en insecten, kippen, konijnen en herten behandeld. Dit hoodstuk is vooral bedoeld om te inspireren, om te laten zien dat dieren niet altijd in een hok of kaal weiland moeten worden gehouden. De dieren zullen beter functioneren in een natuurrijke omgeving. Tot slot wordt in hoofdstuk zeven afgesloten met een uitleg waarom natuurrijke tuinen, juist in deze tijd, zo belangrijk zijn.

Na voltooing van de cursus heb je een een duidelijk begrip van wat een natuurrijke tuin inhoudt, hoe je biodiversiteit en een ecologisch evenwicht kunt bereiken in zo’n tuin, hoe je vijvers en stapelmuurtjes aanlegt, hoe je stevige houtconstructies bouwt, hoe je de juiste planten op je juiste plek zet en welke rol dieren in de tuin kunnen spelen. Maar vooral heb je heel veel inspiratie opgedaan om zelf, vol vertrouwen, aan de slag te gaan!

Met deze knop kunt je de cursus kopen. Je kunt de cursus betalen via Ideal, Bancontact of creditcard. Je kunt meteen aan de slag met de cursus. Ook ontvangt je direct per email een factuur op naam met BTW-specificatie.

Wat cursisten zeggen:
Wat een heerlijke cursus en wat kan Loek inspirerend vertellen over zijn werk. De manier waarop hij gewoon aan de slag gaat voor meer biodiversiteit en zijn kennis zouden verplichte kost moeten zijn voor alle hoveniers.
Soms wat herhaling in de videofragmenten, maar dat was eigenlijk niet storend.
Dankjewel Loek en Styn!

Wat cursisten zeggen:
Heel leerzaam en inspirerend deze cursus! Loek legt alles heel goed uit en heel fijn om de kennis in de praktijk gebracht te zien in de video’s. Ik heb veel nieuwe dingen geleerd van Loek. Kennis die we nu gaan toepassen bij de aanleg van een ecologische tuin in de stad (80m2 op het Westen en 25m2 op het Oosten).
Ik twijfelde eerst over een vijver, maar ben nu overtuigd dat die niet kan ontbreken in een ecologische tuin! Ook heel nuttig om tips voor (verantwoord) materiaal te krijgen, zoals het vijverfolie, ophoogzand en kastanjepalen.

Met onderstaande knop kunt je de cursus kopen. Je kunt de cursus betalen via Ideal, Bancontact of creditcard. Je kunt meteen aan de slag met de cursus. De cursus is twee jaar online toegankelijk. Ook ontvangt je direct per email een factuur op naam en BTW-specificatie.