Taco Blom over Permacultuur

300tacoblomPermacultuur beroepsmatig maken”, dat is de missie van Taco Blom. “Alleen dan heeft het toekomst.” Op Samenland bewijst hij dat je mensen van gezond eten kan voorzien en tegelijkertijd de bodem kan verbeteren. Een kwestie van gewoon doen, leren van fouten en durven breken met de boeken.Taco werkt op Samenland aan het bosrandtuinsysteem. Door een eetbare bosrand te creëren met meerjarige planten en bomen (climax fase) en daarnaast een chaos situatie (pioniers fase) te laten bestaan waarin groenten worden gekweekt ontstaat een productief systeem.

Inhoud video

00:23 Beginjaren

00:57 Bestrijdingsmiddelen

01:23 Fruitbomen kweken

02:09 Fruitteelt

02:45 Vraag uit de stad

03:11 Diversiteit gewassen

04:00 Veeteelt

04:33 Eetpatroon

05:02 Permacultuur

05:18 Bill Mollison

06:33 Ethiek van Permacultuur

08:03 Permanent Systeem

08:46 Energiegebruik

09:26 Meerjarige teelt

09:48 Samenland

10:40 Bosrand

11:54 Vaste planten

14:32 Onze toekomst

Taco Blom over Permacultuur

interview: Daniel Naamani
videoproductie: Styn Swinkels

met dank aan:
Taco Blom
Sonja Klages

fotografie Samenland:
groeneavonturen.nl

copyright © 2016 styn.nl
gepubliceerd door permades.nl

Wij hebben geprobeerd de rechthebbenden
van de gereproduceerde foto’s te achterhalen.
Dit is niet in alle gevallen gelukt. Voor zover
personen auteursrechtelijke aanspraken menen
te hebben, kunnen zij contact opnemen met
de uitgever: http://wwwpermades.nl/contact

Meer video’s op youtube.com/permades