Het Wormenhotel

300wormenhotelIn de Pijp in Amsterdam staat sinds zomer 2015 op de stoep in de Frans Halsstraat een Wormenhotel. Buurtbewoners scheiden afval en deponeren hun groente en fruit afval in het Wormenhotel.
De wormen eten dit op en zetten het om in zeer gezonde en vruchtbare ‘vermicompost’, die de bewoners kunnen gebruiken in hun (gevel)tuintjes. De gemeente ondersteunt dit burger initiatief en het concept verspreid zich nu langzaam over Amsterdam.

“We verzamelen GFT-afval en hergebruiken dit in de vorm van compost in onze bloembakken en tuintjes”, legt initiatiefnemer Peter Jan Brouwer uit. Twintig families in de straat voeren wekelijks groente-afval, koffiedik en snoeiafval aan de wormen.

Drie jaar geleden begon zijn interesse voor composteren. Een combinatie van luiheid, drang naar goedkopere potgrond en lol heeft hem gemotiveerd om een alternatief te zoeken. Het eerste ‘compostproject’ van Peter Jan vond plaats in zijn eigen meterkast en is nu uitgegroeid tot een buurtinitiatief. “Ik hoef nu geen zware vuilniszakken naar beneden te sjouwen, geen dure grond te kopen en ik heb er plezier in.
Een bericht op de Facebook-pagina van de buurt zorgde voor een golf van enthousiasme. Daarna verliep de subsidieaanvraag bij stadsdeel Zuid spoedig en binnen zes weken stonden de bakken in de straat. “Ik had een handleiding om wormenbakken te maken gevonden op het internet. Toen heb ik een cursus gegeven aan mijn buren en inmiddels hebben we twee van de drie bakken zelf gemaakt.

Tussen de twee plastic bakken staat er één van hout. Die is neergezet na een samenwerking met Rowin Snijder van Le Compostier, een bedrijf dat houten compostbakken maakt. Al deze compostbakken bestaan uit stapelbakken met gaatjes. De wormen kruipen door de gaatjes van laag naar laag, bak naar bak, totdat er niks meer te eten valt. Vervolgens strooien de bewoners het geproduceerde compost uit over hun geveltuintjes of bloembakken. Ik woon al dertig jaar in de Pijp”, vertelt Peter Jan. “Dankzij dit initiatief heb ik meer buren leren kennen dan in de jaren daarvóór. Het verbetert de sfeer en is echt een cadeautje voor de buurt.

Natuurlijk zijn er soms onverwachte hobbels waar de buurt op stuit. Zo gooide een restaurant in de buurt met alle goede bedoelingen pasta in de bakken. Het risico op ratten neemt daardoor toe. Verder liep na een hevige regenbui de wormenbak vol met water. “Maar daar leer je van en dan bedenk je gaandeweg oplossingen”, zegt Peter Jan nuchter. Het resultaat mag er zijn, want sinds hij oplet wat hij weggooit en recyclet, zet hij niet twee vuilniszakken in de week op straat, maar slechts eentje in drie weken. Tenslotte is er ook vanuit de stad vraag naar een oplossing voor GFT-inzameling. Volgens Peter Jan willen bewoners graag meedoen en is het thema grondstoffen ook nog eens hip. “Er is een voedingsbodem voor. Nu aan de slag!”

Bron: degezondestad.org
http://www.degezondestad.org/nieuws/nieuws/composteren-de-frans-halsstraat_154/

Meer informatie is te vinden op de facebookpagina van Buurtcomposteren:
http://bit.ly/FBbuurtcomposteren

Deze compostbakken worden in Amsterdam gebouwd door Le Compostier: (http://www.compostier.nl)

Tekst: Myrdinn Baars, Rowin Snijder

Videoproductie: Styn Swinkels (www.styn.nl)

 

Tekst video: Het Wormenhotel aan de Frans Halsstraat

Nou, we staan hier in de Frans Halsstraat. Hier hebben we, ik noem het de Biobak, de compost. Een initiatief van Peter-Jan de buurman, en die heeft ons straatbewoners gevraagd of we mee willen doen om ons groente- en fruit te scheiden en hier in deze bak te doen.
Ik heb het druk genoeg maar ik scheid ondertussen wel al mijn afval, plastic en het is eigenlijk een hele kleine moeite. Het is gesubsidieerd of gesteund ook door de gemeente dit initiatief en het breidt zich volgens mij steeds verder over Amsterdam uit, dit soort mooie initiatieven.

Nee, ik vind het super. Ik vind het ten eerste een mooi straatbeeld, beter dan vuilnisbakken. Ook prima, ook fijn dat die er zijn, maar ik vind het eigenlijk wel een heel positief, groen, milieuvriendelijk straatobject.

Nou, dit is dus de streetcorner composter. Echt composteren op de hoek van de straat, letterlijk en figuurlijk. Op dit moment begrijp ik dat de groep, circa 20 deelnemers alleen al deze kast gebruiken.
Het werkt op zich heel simpel: je gooit aan de bovenkant het afval erin, en in combinatie met karton, houtsnippers, dorre bladeren en de wormen die hierin wonen, samen met de bacteriën en schimmels die al op het materiaal zelf aanwezig zijn gaan het verwerken tot compost.
We kunnen een beetje kijken van onderen en dan zie je dus wat een compost er al uit komt.

Nou, dit is het nieuwste model Wormenhotel van de Compostier dat ik nu aan het bouwen ben hier op locatie bij het GroeneLevenLab. Deze kast ben ik aan het bouwen voor een buurtcompostproject op het Zeeburgereiland.
Als het afval gaat composteren dan komt er vocht vrij en dat vocht loopt langzaam naar beneden door het materiaal en dat wordt opgevangen op de bodem. En die bodem die loopt een klein beetje af en vervolgens gaat het vocht door een afvoerputje en wordt het opgevangen in deze opvangbak. En dat vocht kan je gebruiken om de planten weer mee te voeden.

 

Translation video: The Wormhotel on the Frans Hals street

Now, here we are on the Franshals street. Here we have what I call the “bio container”, the compostor. An initiative of Peter-Jan, our neighbour, who asked us neighbours on the street if we’d like to join him in separating our vegetable and fruit waste and put it into this container. Although I’m quite busy, I separate my trash and plastic and it really doesn’t take much effort. This initiative is subsidised and supported by the local council and I think these great initiatives are now spreading to other parts of Amsterdam.

I think it’s great! I think it looks good on the street and better than garbage bins, although they are also necessary. I think it’s a really positive, green, environmentally friendly street object.

So, this is the StreetCorner Composter – actual composting on the streetcorner, literally and figuratively. At the moment I understand that a group of around 20 participants are using this container alone. It works really simply: you throw waste in at the top and in combination with cardboard, woodchips and dried leaves, the worms that live in here, together with the bacteria and fungi that are already present on the materials, will process this into compost. We can have a look at the bottom. You can see here that compost is already coming out.

This is the newest Wormhotel model by Le Compostier that I’m now building here on location at The Green Living Lab. I’m building this container for a community composting project on Zeeburgereiland. As the waste is composting moisture is released, and the moisture trickles down and is collected on the bottom. The bottom has a slight incline so that the moisture flows down a drain and it is then collected in this container. You can then use this liquid to feed plants.

 

© copyright 2015 DDC Amsterdam, published by Permades