Takkenwal

Een takkenwal of houtril is een smalle takkenhoop die wordt gemaakt van in de lengte opgestapelde takken, snoeiafval en hakhout. De wal is vaak langgerekt en dient soms als afscheiding. De hoogte ligt tussen de 30 cm. tot ongeveer 1,5 meter, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar materiaal. De takkenwal wordt gebouwd door twee rijen palen in de grond te slaan,op ongeveer een meter afstand. Hiervoor kunnen  (Europese) kastanjehouten palen gebruikt worden, ze hebben een hoge levensduur en zijn niet geimpregneerd met chemicalien. Dit kastajehout wordt ook wel aanschouwd als ‘inheems hardhout’.

Bij een lage takkenwal kun je kleinere paaltjes gebruiken die dichter bij elkaar staan. Voor deze paaltjes kun je gebruik maken van snoeihout uit eigen tuin: rechte takken van ongeveer 50 cm. zijn hiervoor goed bruikbaar.  Zo’n lage takkenwal kan heel goed worden toegepast onder grotere struiken als een soort mulchlaag. Zorg dat de houtwal de stam van de struiken niet raakt om schimmelvorming en rotting te voorkomen. Ook kun je bij een lage takkenwal volstaan met slechts één rij paaltjes, waar je de takkenwal schuin tegenaan stapelt.

Unieke biotoop
Een takkenwal is een ecologisch verantwoorde manier om vrijgekomen snoeihout en dergelijke in eigen tuin te verwerken, Het snoeihout hoeft dan immers niet afgevoerd en verwerkt te worden.
De takkenwal vormt een beschutte woon- en voortplantingsgelegenheid voor kleine zoogdieren zoals egels, wezels en muizen. Vogels, waaronder het winterkoninkje en de heggenmus vinden er nest- en schuilgelegenheid. Door de aanwezigheid van vele insecten op en in het dode hout vinden ze er ook voedsel. Bepaalde amfibieën zoals de pad en salamanders overwinteren er graag. Voor mossen en zwammen is een takkenwal vanwege het in ontbinding zijnde hout vaak een gunstige plek.

Voeding voor bodem(leven)
Een takkenwal is een effectief windscherm en biedt beschutting en bescherming tegen weersinvloeden. Slimme plaatsing van de takkenwallen in de tuin kan zorgen voor gunstige micro-klimaten.
De onderste laag takken in de wal staat in contact met de bodem en zal dus langzaam vergaan. De takkenwal zakt daarom gedurende het jaar langzaam wat in elkaar en kan dan worden aangevuld met vers snoeiafval. Het vergane hout voedt en verrijkt de bodem en het bodemleven.

Build it and they will come

Ja, je staat er versteld van hoeveel soorten er zich op houden in zo een takkenwal. Je kan het bijna niet bedenken of het komt voor in de wal, zelfs allerhande zwammen vind je hier terug. En de egels vinden er steevast een overwinterings rustplaats .
In één woord voor hen die plaats hebben en houden van al dat klein grut in de tuin een echte MUST om in je tuin te hebben. Misschien een beetje ontrokken achter een haag of iets dergelijks.
Als je dan een beetje verdekt opgesteld staat, kun je veel leven waarnemen in de takkenwal zoals kleine vogeltjes , een winterkoninkje, een roodborstje, padden en salamanders, een egel of een spitsmuis enz. Een echte belevenis: een mini dierentuintje in het wild.
Ik zou zeggen geniet ervan.
GR Eddy

Reactie geplaatst op internetforum over tuinieren.,